Persoonlijke begeleiding

Ali ontvangt en begeleidt individuen en eventueel naaste betrokkenen. Zijn aanpak is één op één, zodat er alle tijd is om tot de kern van de problemen te komen. Vertrouwen in elkaar opbouwen en het in te starten traject is altijd op het individu gericht is.

Alles wat voor obstakels in het leven kan zorgen, alle vragen waarover men graag wil brainstormen, alles wat de persoonlijke groei van het individu in de weg staat, kan onderwerp van gesprek zijn.

Taboes, persoonlijke of culturele remmingen mogen hierbij geen rol spelen, hoewel deze respectvol benaderd zullen worden.

Hiernaast heeft Ali zich op velerlei terreinen bekwaamd, waaronder:

 • Begeleiding in de persoonlijke sfeer (huwelijk, ouders, psychische zorg)
 • Bijstaan van topsporters
 • Bijstaan bij conflicten op de werkvloer
 • Bijstaan tijdens ziekte
 • Coaching naar succes (intern en extern)
 • Coaching van veroordeelde jongeren
 • Rouwverwerking en verrichten van de islamitische rituelen hieromtrent (dodenwassing enz.)
 • Detecteren en tegengaan van radicalisering
 • Advies aan sportclubs, gemeentelijke en landelijke instanties met betrekking tot- geloofsvraagstukken
 • Cultuur gerelateerde dilemma’s
 • Advies aan de politie en het Ministerie van Justitie
 • Jeugdproblematiek in de samenleving
 • Lessen en lezingen voor een ieder die beroepsmatig met diversiteitsvraagstukken te maken heeft

Delen via: