Maatwerk

Ali is van vele markten thuis. Hij staat mensen bij met hun specifieke behoeften die al dan niet religie- of cultuurgebonden zijn. Zijn specialisatie is vooral gericht op mensen met een islamitische achtergrond. In de praktijk werkt hij met allerlei cliënten en staat hij voor iedereen open. De mens en diens levensbeschouwing staat centraal en niet die van de coach of begeleider. Dat is de kracht en visie achter deze vorm van coaching. “Terug naar je eigen ik, oorsprong en alles uit jezelf halen”.

De eigenheid van ieder persoon is leidend bij gesprekken. Daarom is elk geval anders en vraagt elke situatie om een eigen aanpak. Ook de directe, maar toch vriendelijke benadering werkt erg goed. Het zakelijk coachen is niet van deze tijd. Gevoel voor de situatie en de sfeer van het moment van gesprek is zeer bepalend voor het vertrouwen en de openheid die mensen kunnen tonen. Alles staat of valt met vertrouwen en het garanderen van 100% geheimhouding. Zo vertelden honderden mensen hun diepste geheimen en over hun worstelingen met vragen waar je niet met iedereen over kan of wil praten.

Na een oriënterend gesprek zal Ali dan ook maatwerk leveren; een traject of begeleiding specifiek op u toegespitst.

Delen via: