Islamitische psychologie

Het mensbeeld in de islam wordt gekenmerkt door het principe van al fitrah, de natuurlijke aanleg van de mens om (God) te aanbidden. Ook wordt hiermee bedoeld dat de mens van nature het verschil tussen goed en kwaad kent. Noem het dat stemmetje in je hoofd waar je al dan niet naar luistert.

Hiernaast zegt de islamitische psychologie dat God de mens met al ‘aql, (gezond) verstand heeft geschapen. Hij heeft de vrijheid om met zijn verstand wel of niet aan zijn fitrah gehoor te geven.

De islamitische psychologie spreekt van drie soorten zielen:

Nafs al lauwama: de zichzelf verwijtende ziel

Nafs al amara bi-soe: de ziel die aanzet tot het slechte

Nafs al moetma’inna: de tot rust gekomen ziel

Laatstgenoemde ziel leeft in overeenstemming met de fitrah en zal zowel in dit leven als het hiernamaals rust ondervinden.

De psychische begeleiding van moslims is vaak verweven met de geestelijke, spirituele zorg. Voor mensen die zichzelf moslim noemen, al dan niet praktiserend, is het vaak moeilijk deze twee gebieden los van elkaar te koppelen. En hoewel in de reguliere zorg slechts het psychische deel behandeld wordt, is dat voor moslims – en andere minderheden – vaak niet voldoende.

Gevoelens van schuld, schaamte, eer, familie en levensbeschouwing nemen in de reguliere zorg een andere plek in.

Het aangeboren of aangeleerde Godsbesef speelt een wezenlijke rol bij de aanpak van cliënten.

Hierin kan Ali Eddaoudi een belangrijke functie vervullen waarbij hij elk aspect van de mens omvat.

Delen via: