Geestelijke verzorging

In de moderne opvatting over geestelijke verzorging en counseling ligt de nadruk op het luisteren naar het levensverhaal van cliënten en niet op wat de geestelijk verzorger zelf vindt.

De geestelijk verzorger stuurt niet meer het gesprek naar een oplossing en geeft in de meeste gevallen ook niet zomaar (ongevraagd) overal antwoord op.

Het gaat niet meer om het verkondigen van een bepaalde levensbeschouwing, maar de ervaringen, belevenissen, het levensverhaal en de inbreng van de cliënt zelf vormen het centrum van het gesprek. Alles draait om de mens die tegenover je zit en als geestelijk verzorger stuur je niet meer aan op oplossingen, maar laat je mensen zelf conclusies trekken en geef je zo min mogelijk een waardeoordeel over hetgeen men jou toevertrouwt.

Ali Eddaoudi onderschrijft en bepleit deze opvatting, maar past zijn benadering aan voor elk individu. Zijn gesprekstechnieken richten zich erop de cliënt over het eigen leven te bevragen en te laten reflecteren. Hij zal niet voorschrijven wat de ander moet doen en zijn inzicht boven die van de ander zetten, maar hij zal waar nodig bijsturen en suggesties aandragen waarmee de cliënt aan de slag kan.

Respect voor de mens tegenover hem, nooit veroordelend, maar wel prikkelend en tot actie aanzettend, zo zou men Ali’s aanpak het best kunnen omschrijven.

Delen via: